home
 
 Boekentafel
 Boodschappenmand
 • boeken

 In de boekentafel zoeken:
 
    

»Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.
Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat.«


Uit de Bijbel: Romeinen 5 verzen 8-9


De artikelen op deze website zijn slechts een kort uittreksel uit de Stem-krant. Graag sturen we U de volledige krant maandelijks toe. Bestelt U via menu "Contact & Colofon", ""Wat u aan ons schrijft"".Onze opdracht

We willen het blijde evangelie van Jezus Christus door ons drukwerk overal laten lezen. We hopen iedereen te helpen bij het verdiepen van zijn/haar geestelijk leven door in onze artikelen de nadruk te leggen op thema's als opwekking, gebed, de wederkomst van de Heer en soortgelijke onderwerpen.

Motivatie

Waarom we dat doen? We hebben de liefde van God leren kennen in Jezus Christus en we hebben redding en eeuwig leven gevonden in de Zoon van God. Daarom willen we Zijn reddende liefde graag aan anderen doorgeven. Een van de mogelijkheden om de boodschap van Gods liefde voor alle mensen door te geven, is het uitgeven van christelijke lectuur. We zijn een onafhankelijke christelijke uitgeverij; met ons drukwerk willen we de gemeente van Jezus over de hele wereld dienen en zo helpen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Toerusting

Iedere gelovige moet uitgerust worden met het juiste gereedschap, zodat hij/zij daarna, geleid door de Heilige Geest, zijn zendingsopdracht kan oppakken en anderen kan bereiken met de blijde boodschap. We geven daarom een maandelijks verschijnend blad uit en een keur aan pockets, brochures, traktaten en stickers. Bovendien wordt het blad De Stem iedere maand voor blinden en slechtzienden ingesproken op cassette.